Tjänster

Entrepenad

Vi utför VVS-arbeten i alla typer av byggnader, såväl i villor som hög- och radhus. Via oss lyckas allting från enkla kranbyten till installering kondenspannor. Vi arbetar med alla typer av rörmokeri samt olika VVS-installeringar och VVS-servicearbeten. Mer omfattande renoveringar utför vi i samarbete med våra samarbetspartners.

Vårt företag är alltså även en av Tukes godkänd gasinstallatör.

Några exempel på våra tjänster:

 • nyproduktion
 • stambyte
 • stambyte för naturgas
 • byte och installering av kondenspannor
 • byte och installering av varmvattenberedare
 • byte och installering av luftvärmepumpar
 • köks- och badrumsrenoveringar
 • serviceavtal
 • byte och service av både element och ventiler
 • fixa läckor
 • rensa avlopp
 • installation av brandposter