Hushållsavdrag

Ni hittar alltså vårt företag i Förskottsuppbördsregistret vilket innebär att ni är berättigade att ansöka om Hushållsavdrag för tjänster utförda av oss. Olika företags registreringar kan ni granska i FODS-informationstjänst via följande länk: http://www.ytj.fi/svenska/

Avdrag kan fås för arbeten utförda i antingen hemmet eller fritidsbostaden. Avdraget gäller alltså utförda arbetets pris, ej materialets. Summan kan sedan delvis dras av i beskattningen.

Hushållsavdraget upptill 2400€ om året. Avdraget är dock individuellt vilket innebär att ett hushåll kan få avdrag upptill 4800€. Självrisken är 100€ per år och person. Om det utförda arbetets pris är exempelvis 4000€ så är den avdragbara summan 1800€ (4000 x 45%). Självrisken på 100€ dras av denna summan vilket innebär att själva avdraget är 1700€.

Det är lönsamt att fundera noggrant på sin ansökan innan man gör den. Om det ser ut att kostnaderna inte överskrider 2400€ så är det inte lönt att ansöka om avdrag för bägge i hushållet. Att ansöka om avdraget kan kännas jobbigt men det lönar sig. För att direkt ta del av mer svenskspråkig information gällande Hushållsavdraget, följ länken nedan: 

verovirasto.jpg

 

För ytterligare information på finska, följ länken till veronmaksajat.fi:

Via länken nedan kan ni däremot fylla i eller skriva ut ansökningsblanketten för Hushållsavdraget:

verovirasto.jpg